La Citta'
Gela antica
Acuni cenni su Gela
Note sulla città
Cose di un tempo
Figli illustri
I nostri eroi
Salvatore Aldisio
Agricoltura
Artigianato
Industria
Pesca
Biviere
Museo
Museo Foto
Cartoline 1
Cartoline 2
Cartoline 3
Cartoline 4
Cartonile 5
Cartoline 6
Cartoline 7
Cartoline8
Vicoli
Pomidoro secchi
Terapie
Usi e costumi
Da Wikipedia
 

AGRICOLTURA

 
Le serre
 
La superficie territoriale del Comune di Gela è di Ha. 27.735 circa mentre la superficie agraria è di Ha. 24.669 così ripartita: seminativo semplice con pascoli Ha 19.883. Culture legnose Ha 4.830

 

Coltivazioni attuali:

Grano – Carciofo – Piante orticole sotto serra – Fave – Piselli – Ceci -  Pomodoro di pieno campo – Sesamo – Girasole – Vigneti “Uva da tavole” – Vigneti "Uva da vino" – Oliveti – Carrubeti – Mandorleti
Un tempo la coltivazione del cotone a Gela era vasta, infatti buona parte della piana di Gela veniva coltivata a cotone con una produzione mediamente di quintali 7 per Ha. Questa coltura è completamente scomparsa.

 
Anni 50 - La diga del Disueri
 
Diga del Disueri - 11-07-2013
 
La diga del Disueri
 
La diga del Disueri
 
L'Immacolata a protezione della diga
 
La diga Comunelli
 
La pianura di Gela
 
Il nostro grano
 
Carciofeto
Vai a Carciofi...
 
Si lavora su un campo di carciofi
 
Carciofi al mercato
 
L'ortolano
 
 
Vai a Cipolle...
 
 
 
Fichidindia
Vai a Ficodindia...
 
La raccolta delle olive
 
La raccolta delle olive
 
La raccolta delle olive
 
Olive bianche
 
Olive nere
 
Alcune serre sulla costa di Bulala (Gela)
 
Pianta del pomodoro
Vai a Pomodoro...
 
Pomodoro
 
Pianta del pomodoro ciliegino
Vai a Ciliegino...
 
ciliegino
 
Pianta del pomodoro San Marzano
 
Pomodoro San Marzano
 
Pianta della zucchina
Vai a Zucchina...
 
Zucchine
 
Pianta della melanzana
Vai a Melanzana...
Melenzane
 
Pianta del peperone
Vai a Peperone...
 
Peperoni
 
Pianta del melone
Vai a Melone...
 
Meloni a pasta gialla
 
Uva bianca da tavola
Vai ad Uva...
 
Uva nera
 
Uva cerasuola
 
Pianta del cavolfiore
Vai a Cavolfiore...
 
Cavolfiori al mercato
 
Cavolfiore rosso
 
Cavolfiore colorato
 
Campo di finocchi
Vai a Finocchi...
 
Finocchi al mercato
 
Limoni sull'albero
Vai a Limone...
 
Limoni al mercato
 
Arance sull'albero
Vai ad Arance...
 
Arance bionde e sanguinelle
 
Albero di mandarini
Vai a Mandarino...
 
Mandarini al mercato
 
Albero di mandarancio
Vai a Mandarancio
 
Mandaranci
 
mandorle sull'albero
Vai a Mandorlo...
 
Mandorle
 
Vigneto a tettoia
 
vigneto a spalliera
 
Vendemmia
 
Un contadino per la via
 
Come si arava
 
come si arava
 
Frascatura di un campo seminato a cotone
 
Raccolta del cotone
 
una pianta di cotone
 
Un arnese del contadino - U cavigghiuni
 
Irrigazione a "fossette" con l'acqua del fiume Gela - anni 30
 
La mietitura
 
U "masticuni"
 
Trasporto della paglia
 
La semina dei piselli
 
Ritorno a casa dei contadini
 
Ritorno a casa dei contadini
 
Detto gelese
 
Piru nascisti
di locu eccellenti,
ca mai do to munnu
piru facisti.
Ora ca di piru
cruci divintasti,
cu ‘nti canusci
ti veni ad adurà.
Iu ca ti canusciu
chi piru fitenti fusti
piru nun facisti
e miraculi vò fari??!
!
 
I fichi d'india
 
Canti e poesie di campagna
 
CANTU DO CARRITTERI

Tira, mureddu miu, tira e camina
ca   strata è longa e la casa è luntana.
Cu scrusciu di la rota e la catina,
tira, mureddu, ndi la nostra chiana.
Tira, cavaddu miu, tira e camina,
cu friddu è forti è l’ossa ni trapana

 
SABATU ALLEGRA CORI

‘U sabatu si chiama allegra cori,
Biatu cu avi bedda la muggheri!
Cu l’avi laria ci mori lu cori
E spera chi lu sabatu nun veni

 
 
CANTI ALL'AMOROSA
Rispetti

Na bedda a finestredda mi facciau,
riverenza mi fici e si trasiu,
un pumu muzzicatu mi biau.
- “Té, mangitiallu pi l’amuri miu”.
Un fu pumiddu, no, chi mi biasti:
na vampa ni stu cori mi mittisti.Si a scarpina ch’ingigni pi Natali,
d’oru li impigni e d’argentu li soli.
Si aquila d’argentu chi sparmi l’ali,
ti scrusciunu li pinni quannu voli.
E quantu è beddu lu to camminari:
tutti li rosi fai sciuriri.

 

Arsira ci passai di na banna,
truvaiu la mia amanti ca durmia:
era curcata do un lettu di fiamma,
pi chiumazzeddu la manuzza avia.
 “Unna ruvigghiati, ca si scanta”,
iu la rivigghiu cu la menti mia,
ci fazzu li carezzi di so mamma:
rivigghiti curuzzu e pensa a mia.

 
Vurria cantari nta li matinati,
allura chi su tutti addurmisciuti
e ‘nta ssu biancu lettu vi curcati
e vi guditi lu sunnuzzu duci.
ju vajiu cantannu ppì li strati:
sona chitarra e dammi bona vuci;
s'hannu a junciri sti dù cori amati
si lu Signiri ‘nni lassa ‘n saluti.
 
Dispetti

- Erutu jardineddu miu dilettu
A maravigghia pi cu ti viria.
Erutu sana senza mancamentu,
na petra fina di la monarchia.
Erutu d’oru e divintasti d’argentu,
d’argentu ramu e fu chiù pena mia,
di ramu chiummu e chiù pena ci sentu.
Ora munnizza di mezzu la via.

- Brutta, laria, facciazza d’un cruvacchiu,
si comu un tabulazzu ripizzatu.
Ti vai vantannu chi ti sugnu zitu,
lu vai dicennu a tuttu u parintatu.
Mmalidicu cu t’à veniri maritu.
Luntanu a la catina ‘ncatinatu
Chi no na sira cu tia curcatu.

- Amasti ad autru e sdisamasti a mia,
mi mancasti d’amuri e di rispettu.
Se tu ti procurasti novu amanti,
iu mi procuraiu novu rizzettu.
Seddu pena di mia ti ni ristau,
fa cuntu chi la morti ni spartiu.
Di lu me visu fanni un ritrattu,
ti sfoghi e ti lu curchi du lu lettu.


- Cumu nun senti russuri
brutta viddrana maligna
ca sempri strichi coluri
'ndi ssa facciazza di signa,
nun ti truccari lu mussu
lu miniu russu cchiù
brutta ti fa.
Rit.
Taliatila cch’è brutta
si voli maritari,
ma cu si la pigghiari
‘na mala fini fa. La..la..la

Oggi risulta la prima,
sennu truccata ‘ntoletta,
quannu si sparti la schrima
pari ‘na signa perfetta,
comu si senti baggiana
sta brutta viddrana
disprezzu mi fa
Rit.

 

 
 
CONTRASTO
 

La suocera (al figlio)

Vinisti, figgiu miu di lu me cori!
Quant’avi chi ti spettu!
Chi t’aiu a parrai.
E mangia e nun pinzari a to muggheri
Ca cu chissa nun ci si po’ parrari.

La nuora (al marito)

Senti spusu miu zoccu ti dicu:
Nun vogghiu chiu’ stari mezzu stu focu.
Nun mi sembra chi fussutu maritu:
Mi sentu disprizzari e tu stai quetu.
Iu stessa mi fazzu la difisa:
Ti lassu e mi ni vaiu a la ma casa.

Il marito (alla madre)

Mamma, vui siti la ruvina da ma casa!
Forsi vi ceca l’occhi sta carusa.
Iu viru chi va bona da la casa.
S’ancora vui mittiti sti cavigghi,
Finistivu di marirati li vostri figghi.

 
 
CONTRASTO D'AMORE
 

Lui
O Diu, chi viru|! Na stidda chi luci!
Chissa mi pari na donna ‘mperatrici.
Avissi a perdiri lu nomu miu,
Sidda ppi spusa nun mi la pigghiu.

Lei
Vattinni, omu furfanti e furfantuni,
Chi vai ppi li donni sulu ppi ‘ngannalli.
Iu donna seria sugnu e nun di strata.
Va’, cerca li to pari in atru locu.

Lui
Mmezzu i furfanti e furfantuni
Ci semu puri chiddi sinceri
E siddu sacciu can un ti pigghi a mia,
Lu me curuzzu a chianciri s’impara.

Lei
Ferma, omu, ferma e unn dispirari.
Nun vogghiu chi ppi mia tu hai a chianciri,
Viremmuni ancora n’atra vota,
Ca macari iu ti vogghiu amari.

Lui e lei
Lu to’ cori co’ miu nun c’è diffirenza,
Ca inveru ponnu stari di na vilanza
E, siddu sacciu chi nun ti pigghi a mia,
Lu me curuzzu a chianciri s’impara .

 
Amore
 

- Funtana di biddizzi ed acqua d’angili
cù passa di sta strata lu fai ‘mpingiri;
li pittura ppi ttia si misuru  a chiangiri
na bedda comu a tia un si po’ dipingiri
e chiana ‘ncelu e parra cu l’angili
i morti di sutta a terra li fa spingiri.

- Rama d’ulivu turniata di sciuri
la to biddizza m’ha fattu cantari
e fusti fatta a manu d’on pitturi
e li to biddizzi li sappuru fari,
‘n pettu lu teni un sciuri d’amuri
iu sugnu schettu e mi fai nnammurari
e suddu rivu a cogghiri stu sciuri
lu tempu persu mi l’haiu a guadagnari.

- Vistiri mi vulia di pillirinu
e darreri a la to porta a dummannari
- Facitimi a limosina, o mischinu –
- A lu mischinu nun haiu chu ci dari,
c’haiu finutu lu pani e lu vinu,
un litticeddu ci pozzu cunzari
quantu riposa finu a lu matinu.
A lu matinu mi sentu chiamari:
- Susi viddanu, c’ha fari camminu.
- Viddaneddu un sugnu, sugnu cavalieri,
l ’amuri m’ha purtatu a dumannari.

- Ci pensi quannu  a missa ti nn’isti
a lu latu di mia t’inginucchiasti,
cu l’ucchiuzzu zinca mi facisti,
tutta la ma pirsuna sdillibrasti.

- Nun mi firmari no mezzu la strata
chi schetta sugnu e perdu la vintura,
se vo veniri versu la scurata
ma matri nesci e torna dopu un’ura

- A donna è nu scursuni di cannitu,
na vipira, un sirpenti avvilinatu,
l’omu è ‘nfami, vili e trarituri,
mustra na facci e havi milli cori.
Che lariu spittari e nun viniri
massimamenti a cù beni si voli,
mi ‘nne jutu chiancennu e suspirannu,
intra lu cori miu ‘ncuttutu sugnu.

- Quannu erutu malatu, duci amuri,
ppi l’occhi di la genti un ci vinia,
quannu viria passari lu dutturi,
ci spiava com’era a malatia;
quannu vitti passari lu Signuri
tannu l’ucchiuzzi mei sbuttaru a chiantu;
ora chi stai bonu, duci amuri,
fineru l’occhi mei ‘i lacrimari.

- Giuvini beddu, pirchì nun ci hai vinutu
sira e matina t’haiu chiamatu,
giuvini beddu, stinnardu d’amuri,
stinnardu d’ogni festa principali;
la notti ti disiu siri baruni,
lu jornu capitanu ginirali.

- Amuri amuri quantu si luntanu,
cu tu lo conza lu lettu la sira,
cu tu lu conza, lu conza mali,
chi malateddu ghiorni la matina;
o Diu ti lu cunzassiru sti manu,
comu ‘na rosa ghiurnassitu la matina.

 

A VIGNIGNA

E' arrivata a vignigna,
a stasciuni di l'amuri.
Mentri cogghinu a vigna
nto ma cori nasci un sciuri.

Lu sciuriddu nicu nicu
manu manu s'ingrannisci.
Lu me cori nun capisci
e mpazziri già mi fa.

E comu haiu a fari
ca notti e jornu nun pozzu chiù stari.
A testa gira mi vota e furria
comu girava na vota a ma pà

 

SIGNURUZZU CHIUVITI

Signuruzzu chiuviti chiuviti
Chi l’arbulicchi su morti di siti
Mannatini una bbona
Senza lampi e senza trona

Signuruzzu nun nni castiati
Ca lu panuzzu ni livati
L’acqua di ‘ncelu sazia la terra
Funti china di pietà
Li nostri lacrimi posanu ‘nterra
E Diu ni fa la carità
Li nostri lacrimi posanu ‘nterra
E Diu ni fa la carità

Signuruzzu chiuviti chiuviti
Chi l’arbulicchi su morti di siti
Mannatini una bbona
Senza lampi e senza trona

 

Setti fimmini ppì un tarì

Ti e titirití
setti fimmini ppì un tarí
e un tarí è troppu pocu
setti fimmini ppì un chiricopu
e u chiricopu è troppu duci
setti fimmini ppì ‘na nuci
e la nuci è troppu dura
setti fimmini ppì ‘na mula
e la mula avi li renti
setti fimmini ppì un sirpenti
e lu sirpenti è avvilinatu
setti fimmini ppì un granatu
e lu granatu è a coccia a coccia
setti fimmini ppì ‘na boccia
e la boccia etta acqua
setti fimmini ppì ‘na vacca
e la vacca avi li corna
setti fimmini ppì ‘na donna
e la donna scinni ‘i scali
setti fimmini ppì un rinali
e lu rinali è tunnu tunnu
setti fimmini ppì lu munnu
e lu munnu è titirití
setti fimmini ppì un tarí. 

 

Miniminagghi

Selezionanare lo spazio sotto la domanda per avere la risposta

- A vucca china ddi fumu, a panza china ddi fuocu, i iammi fanu fracassu e porta a genti a spassu.
(U trenu) 
- Talè, talè cu passa, na ciavila mi pari e centu e centu omini unna sanu firmari
(U trenu)
- Nto pugnu ci va' e 'nta cascia no!
(U fucili)
- Caminannu caminannu, ma vaiu tuccannu.
(a sacchetta)
- Pilu piliddu, 'nto culu tanficcu.
(U filu 'nta ugghia)
- Nunn'e' mmari e fa' l'unni, nunn'e' ppecura e si tunna, nunn'e' pporcu e ciavi i 'nziti.
(U frummentu)
- deci ca tenunu e unu ca caca.
(U crivu)

- Gnà vastiana, gnà vastiana, aviti a facci i na rruffiana, vi mittiti n'ta vucca da genti, faciti fumu e nun'cuciti nenti.
(A pipa)
- Pilu ccu ppilu s'ancucchunu sempri.
(I gigghia)
- Ci nni levu e crisci, ci nni mettu e mmanca.
(U purtusu)
- Na vecchia cu nu renti, fà arrancari tanta genti.
(a campana)
- I davanti mi scurza, i darrieri m'allonca.
(A strata)
- Tunnuliddu tunnuliddu, tuttu natichi e n'pizziddu.
(U ciciru)
- Biancu u tirrenu e nivura a simenta, l`omu ca simina sempri pensa. 
(a littra)
- Taratá ttarattattá chiú nova é chiú scrusciu fá.
(a scupa)
- Quannu scinni arrirri, quannu acchiana chianci.
(u sicchiu 'nto puzzu)
- Aiu n'arancia, a mannu 'n'Francia, a mannu 'n'Turchia e de sempri ccu mmia.
(a luna)
- Cci tagghiu la testa,
cci tagghiu la cura,
e dintra ci trovu
na bedda signura.
(a ficurigna)

- Ahiu, ahiu, ahiu
moru, moru, moru
lassimi spugghiari
ca ti fazzu 'rricriari
(a ficurigna)
- Ndi l'acqua nasci,
ndi l'acqua si pasci,
vidennu l'acqua,
iddu sparisci.
(u sali)
- Don Marianu, don Marianu, chi faciti 'nta stu chianu, ne manciati, ne biviti e chiù loncu vi faciti.
(U spariciu)
- Nasci cu li corna, crisci senza corna e mori cu li corna
(a Luna)
- Supra pilu, sutta pilu,sutta cc'è l'argentu vivu
(l'occhiu)
- Beddu a viriri, caru ò 'ccattari Jnchilu 'i carni e lassalu stari
(l'aneddu)
- Bedda signura di javitu palazzu, bianca sugnu e nivira mi fazzu, caru 'nterra e nenti mi fazzu
(l’oliva)
- Havi lu fiascu e vinu nun è, havi li corna e vôi nun è pitta lu mura e pitturi nun è
(a vaccaredda)
- Quannu passa iddu,t'ha luvari 'u cappeddu
(u pettini)
- Haiu 'na badda ccu setti purtusa
(a testa)
- Centu nira, centu ova
centu para di linzola
(u ranatu)
- Aiu ‘naranciu beddu tunnu
prima u spicchiu e poi u munnu
avi spicchi e fogghi assai
ti lu dicu e nun lu sai (l’agghiu)
- Minucheddu, minicheddu
trasi e nesci ‘do purtuddu ( u iattu)
- Sugnu misa all’acqua e o ventu
sugnu ‘ntisa e nun mi sentu
vucca ranni e labbra storti
chiamu i vivi e chianciu i morti
(a campana)
- ‘Nna carricatedda, du carricateddi, tri carricateddi
fina chi trasi carni pilu e peddi
(a cosetta)
- Se sì pueta,
e l'arma t'abbasta
m'ha diri cu' havi
la ventri nda testa
U pruppu
- C'è 'na mannara di pecuri russi
quannu piscinu, piscinu tutti. 
I canala
- Cu focu balla,
ca musica no.    
a pignata
- Unnavi vucca
e parra;
unnavi peri
e camina 
A littra
- Jornu e notti,
lustru o scuru,
giru 'ntunnu,
spaddi o muru.    
U raloggiu a muru
-
Avi 'na schina
avi ddu' vrazza,
senza peri camina
senza vucca
fa scumazza.
A varca
- Cu chiàcchiri e pila
si busca la lira.    
u varvieri
- Quannu arriva, chianci iddu;
quannu si nni va, chianciunu l’àvitri.  
l’ominu
- U capustazioni ca burrittedda russa.
(U pospiru)
Talè, talè cchi vitti, na signurina ccu l'abitu viola e u cappidduzzu virdi
(A mulinciana)

- Ppì runa via, setti donni mi ‘ncuntraru
e mi dissiru cosa avia,
cosa avia vu dissi ora
(I piruna)

- Velu dicu e velu dissi,
ve lu dica natra vota,
se un nu sapiti sceccu siti
(U velu)